Hobby

Computeren is creëren als een beeldhouwer.

Is focussen door een vizier

Is ontleden en verbinden

En computeren is tasten, zoeken en vinden

Computeren is even wereldwijd weg

Computeren is een beetje God zijn.